Cel szkolenia:

  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
  • Wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby
  • Sposoby reagowania na agresję
  • Zwiększenie motywacji do rozwoju i zaangażowania zawodowego
  • Prowadzenie spotkań z rodzicami


Liczba godzin: 10

Zakres tematyczny:

  • Rodzaje komunikacji interpersonalnej
  • Kształtowanie umiejętności dobrego słuchania
  • Poznanie barier komunikacyjnych
  • Budowanie komunikatów odważnych, dyrektywnych
  • Praktyczne doskonalenia umiejętności dyscyplinowania klasy

 

Zapisz się na szkolenie