Środki odurzające i zastępcze , substancje psychotropowe i psychoaktywne – rozpoznawanie objawów zażywania. Program „Szkolna interwencja profilaktyczna”

Ilość godzin: 4 godziny dydaktyczne

Cel szkolenia:
Przygotowanie nauczycieli do podejmowania skutecznych działań profilaktyczno-interwencyjnych w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych.

Adresaci:

  • Nauczyciele, pedagodzy wszystkich typów szkół
  • Rady pedagogiczne wszystkich typów szkół


Ramowy program:

  • Środki odurzające i zastępcze , substancje psychotropowe i psychoaktywne stosowane przez młodzież
  • Rozpoznawania objawów zażywania substancji psychoaktywnych i zagrożeń wynikających z ich zażywania
  • Teoria resilience a działania profilaktyczne szkoły
  • Profilaktyka zachowań ryzykownych - program „Szkolna interwencja profilaktyczna”

 

Zapisz się na szkolenie