SPRAWOWANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EWALUACJI

Cel szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym.
 • Usystematyzowanie wiedzy o przepisach prawa ograniczających autonomię szkoły.
 • Prezentacja, w jaki sposób można realizować zadania dyrektora szkoły związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Planu nadzoru pedagogicznego i i ewaluacji wewnętrznej
  • Ewaluacji zewnętrznej – aktualny stan zapisów prawa.
 • Prezentacja przykładowej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań związanych z nadzorem pedagogicznym prowadzonym w szkole.


Liczba godzin: 2 dni (9.00 – 16.00) – 2 x 8 h = 16h


Zakres tematyczny:

 • Analiza zapisów UoSO i rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Zadania dyrektora szkoły związane z realizacją zadań związanych z nadzorem pedagogicznym.
 • Ewaluacja zewnętrzna główne wartości i założenia.
 • Analiza wymagań państwa, czyli co jest ważne w szkole.
 • Trzy poziomy ewaluacji wewnętrznej.
 • Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.
 • Przykładowe sposoby realizacji ewaluacji wewnętrznej w szkole.
 • Zmiany prawa, a zapisy w statutach szkół.
 • Dokumentowanie realizacji zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego.
 • PYTANIA UCZESTNIKÓW DYSKUSJA ORAZ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ.

 

Zapisz się na szkolenie