Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Ilość godzin:
8 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia:
Kształtowanie/doskonalenie umiejętności realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły związanych z sytuacjami trudnymi w relacji uczeń – nauczyciel - rodzic


Adresaci:
Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy zatrudnieni w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Ramowy program:

  • Sytuacje kryzysowe w szkole
  • Taktyki i zasady interwencji kryzysowej
  • Prawne aspekty sytuacji kryzysowej w szkole
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły
  • Profilaktyka kryzysów

 

Zapisz się na szkolenie