W ramach programu „Mobilność międzynarodowa w kształceniu zawodowym w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie” (Erasmus +) uczniowie klas fryzjerskich z trzech naszych szkół prowadzonych w Warszawie i Siedlcach wyjadą w latach 2018 – 2019 na staże zawodowe do Wielkiej Brytanii.

Partner zagraniczny projektu North West Academy of English zapewnia uczniom praktykę zawodową w salonach fryzjerskich w Irlandii Północnej. Dzięki projektowi uczniowie zdobędą praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższą swoje umiejętności językowe; zapoznają się także z historią i kulturą Irlandii Północnej. Pierwsza 15-osobowa grupa uczniów wyjedzie na praktyki w maju 2018 r.

Staż za granicą może okazać się kluczem do dalszej kariery zawodowej. Praktyczna wiedza, znajomość języków obcych, międzynarodowe doświadczenie to cechy, które na pewno zwrócą uwagę przyszłego pracodawcy.