Szanowni Państwo, Urząd Dozoru Technicznego od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zwiesił przeprowadzenie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

https://www.udt.gov.pl/archiwum/1794-odwolanie-egzaminow-sprawdzajacych-kwalifikacje-osob-obslugujacych-i-konserwujacych-urzadzenia-techniczne-oraz-spawaczy